Sametingsmelding om duodji som næring

I 2018 avga Sametinget for første gang en egen melding om duodji. Målet med meldingen er å utvikle et styringsdokument for duodji og signalisere tydeligere målsettinger for det politiske arbeidet. 

Sametinget må ha en langsiktig politikk og strategi for utviklingen av duodji. I likhet med andre næringer skjer det endringer blant annet i de økonomiske rammebetingelsene, rettsutvikling og innenfor duodjinæringen.

Les sametingsmelding om duodji som næring (PDF, 414 kB)