Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi. Sametingsmelding om laks 2021

Sametingsrådet la fram en sametingsmelding om laksefiske i elv og sjø - Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi for Sametingets plenum 15. juni 2021.

Sametinget har i ulike sammenhenger behandlet laks i enkelte saker, men ikke i form av en egen melding der laksefiske både i elv og sjø er med. Det er nødvendig å ha en overordna langsiktig politikk om hvordan Sametingets politikk skal være i forvaltningen av laks.

Tittelen på laksemeldingen er Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi. Det er benevnelser på laks etter størrelse og kjønn. Foruten disse benevnelsene så kan de beskrive om laksen har overvintret i elv eller om den skal opp i elva om høsten. Diddi er smålaks som er mellom 1-3 kg, luosjuolgi 3-6 kg, goadjin er voksen hannlaks og duovvi er voksen hunnlaks. Ingen av disse benevnelsene brukes om andre fiskeslag, og det viser hvor sterkt det samiske språket står innen laksekulturen og hvor godt utviklet begrepsbruken er innen laksefisket.

Les: Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi. Sametingsmelding om laks 2021 (PDF, 3 MB)

Bakgrunn for sametingsmeldingen er sak 31/19 Kunngjøring av nye saker der det ble foreslått at Sametinget burde lage en sametingsmelding om laks der rettigheter, tradisjoner og forvaltning skulle inngå. Sametingsrådet fremmet så en redegjørelse om laks for Sametingets plenum den 04.12.20.

Les: Sametingsrådets redegjørelse om laks 2020 (PDF, 968 kB)