Regional analyse for samiske områder

Sametinget utarbeider jevnlig en analyse av utviklingen i samiske områder.

Telemarksforskningen har fått i oppdrag å gjennomføre analysen.  Analysen omfatter 24 kommuner i samiske områder. Analysen viser en oversikt over utviklingen i arbeidsplasser, befolkningsendringer og bostedsattraktiviteten i disse områdene.

Les Regional analyse for samiske områder