Rådgivere til språkavdelingen

Rådgivere til språkavdelingen

Avdeling for språk ved Sametinget har ledig to faste rådgiverstillinger som skal jobbe med språk og utvikle samisk språkpolitikk, og søker etter deg som vil utvikle det samiske språk og bidra til at flere snakker samisk. 

Utvidet søknadsfrist: 12.10.2022.

Avdelingen har 22 ansatte, og ledes av avdelingsdirektør samt to seksjonssjefer. Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Rådgiverstilling for utvikling av samisk språkpolitikk

Vi søker etter deg som skal jobbe som rådgiver for politikkutvikling, blant annet oppfølging og gjennomføring av tiltak i Sametingets strategier for samiske språk – Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten og oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandle og skrive utredninger om saker knyttet til seksjonens oppgaver, i hovedsak tiltak i Gïelelutnjeme - Giellalåpptim – Giellalokten
 • Følge opp arbeidet med Samelovens språkregler og utarbeidelse av ny tilskuddsmodell
 • Bistå i arbeidet med lover og regelverk innenfor fagområdet
 • Igangsette og utføre anbudsprosesser
 • Forberede og delta i konsultasjoner
 • Bistå i arbeidet med utredning av samisk språkombud
 • Forberedelse av saker til politisk ledelse
 • Annen faglig utvikling i Sametingets språkfaglige satsing
 • Utredninger og prosjektoppgaver

Rådgiverstilling for språktiltak

Stillingens primære arbeidsoppgaver

 • Følge opp direktetilskuddsordningen for kommuner og/eller språksentre, samt behandle saker som tilhører disse tilskuddsordningene
 • Utvikle Sametingets språkpolitikk for kommuner i samisk språkområde og/eller ved samiske språksentre
 • Saksbehandle og skrive utredninger om saker knyttet til seksjonens oppgaver. Rapportering og evaluering er også en del av arbeidet
 • Delta i strategisk planleggingsarbeid for tilskuddsforvaltning innenfor fagområdet
 • Forberedelse av saker til politisk ledelse
 • Annen faglig utvikling i Sametingets språkfaglige satsing
 • Utredninger og prosjektoppgaver

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Reisevirksomhet hører med.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor samfunnsfaglige eller økonomiske studieretninger. Annen utdanning på mastergradsnivå kan komme i betraktning dersom du ellers oppfyller kvalifikasjonskravet. Om du har utdanning på bachelorgradsnivå eller tilsvarende kan du komme i betraktning om din arbeidserfaring er relevant.

Særskilt for rådgiverstilling utvikling av samisk språkutvikling:

Erfaring med politisk arbeid fra Sametinget, kommuner eller andre politiske organer vil vektlegges.

Særskilt for rådgiverstilling språktiltak:

Arbeidserfaring fra offentlig sektor, utredningsarbeid, politiske utviklingsarbeid eller språkforvaltningsarbeid vil vektlegges.

Videre vektlegges personlige egenskaper som:

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Du må kunne samisk og norsk, samt et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Vi stiller også krav om god kunnskap om samiske samfunnsforhold.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode rådgiver 1434, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

For å bli ansatt som seniorrådgiver 1364, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse
  med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget 

 • i samisk ånd 
 • åpenhet 
 • samhandling 
 • inkluderende 
 • pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

12. oktober 2022