Åpningstale Saemien Sijte

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas tale ved åpningen av det nye Saemien Sijte 17.06.22.

Statsråd, Saemien sijte, venner, abpe Saepmie. Endelig står vi her, fremfor det nye Saemien sijte, et etterlengtet museumsbygg som vi har ventet lenge på. Gratulerer til oss alle sammen.

Saemien sijte, verdens eneste sørsamiske museum, har gjennom tiden vist styrke og pågangsmot. Dere, sammen med gode støttespillere og venner, har jobbet iherdig for å få til et bedre museumsbygg. Det har vært lange prosesser med mye arbeid som har pågått siden midten av 1980-tallet, lenge før jeg ble født.

Nå står vi her og beskuer det vakre og forstår hva det er vi har savnet. Jeg kjenner også på den styrken som har ført frem til dette. Jeg kjenner på et felleskap, og en glede for alt vi får til og alt som kommer.

Saemien sijte er nå i bedre stand til å oppfylle sitt samfunnsansvar som unik formidle av samisk kultur, historie og samtidshistorie, samt ivareta og utvikle samisk språk og kultur. Saemien sijte sin rolle og betydningen vil øke, både som museum, møteplass og kunnskapsarena. At dette er en viktig institusjon for det samiske folk er det ingen tvil om.

Det vil også til å øke kunnskapen om samiske forhold, noe som vi trenger for å få et mer rettferdig samfunn. Ja, vi er et sterkt folk, men vi kjemper mange kamper vi skulle gjerne vært foruten.

Det er et sentralt prinsipp at samer og andre urfolk sjøl skal kunne ta vare på, forske og formidle vår egen kulturarv. Kulturarven er svært viktig for oss. Den forteller oss om vår historie, og bidrar til å forme vår identitet og tilhørighet.

Endelig er museet i stand til å ta imot kulturarvgjenstander. I februar tok museet imot 160 gjenstander knytta til den sørsamiske kulturarven fra Norsk Folkemuseum. Dette er et resultat det store Bååstede-prosjektet. Samtidig kom endelig Njaarke-Næjlan gievrie hjem igjen, som har vært i fremmede hender i mange år. En kulturskatt av særlig seremoniell betydning.

Mer av vår kulturskatt bør finne hjem til Saepmie, her hvor de hører hjemme.

Sametinget skal og bør sammen med Kulturdepartementet, ruste opp de samiske museer for å gi dem utviklingsmuligheter.

Jeg gleder meg til nesten av åpningshelga, og til fremtiden for Saemien sijte. Igjen, gratulerer med dagen!

Gæjhtoe!

 Sametinget gir et teppe i gave til Saemien Sijte, av den sørsamiske vytnesjæjja Laila Mari Brandsfjell fra Praahka/Brekken. Vi håper det kan få en fin og sentral plassering i nye Saemien Sijte.