Håla

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 01.12.20.

  

Tale ved overrekkelse av Gulliegïele - Nordisk samisk språkpris til Jonar Thomassen ved politisk rådgiver Maja Kristine Jåma.

Sametingsråd Hans Ole Eiras tale ved åpningen av utstillingen "Du skal ikke leite lenge før komagtuppan stikk fram!" på Alta Museum 22.10.2020.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 14.10.20.

 

Tale av sametingspresident Aili Keskitalo ved grunnsteinsnedleggelsen for nye Saemien Sijte 13.10.20:

Sametingets plenumsleders tale ved fredningsmarkering av Narvikfjellenes krigshistoriske landskap 10.09.2020.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin lansering av rapporten «En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge».

Sametingspresident Aili Keskitalos tale under rådets beretning om virksomheten under plenum 26. august 2020.

 

Sametingets plenumsleders tale i anledning minnemarkeringen på Hopseidet 22.08.2020 

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 11.06.20.