Håla

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på Arctic Frontiers 2023 Moving North, som arrangeres på hotellet The Edge i Tromsø. I dag, 1. februar, holdt sametingspresidenten innlegg på sidearrangementet om regional verdiskapning og det grønne skiftet i regi av Nordisk ministerråd, Pro Tromsø og Islands ambassade. 

Sametingspresident Silje Karine Muotka holdt hilsningstale under åpningen av Tromsø Internasjonale filmfestival - TIFF23 i anledning premieren av filmen "Ellos eatnu- La elva leve" av Ole Giæver. 

Tale ved sametingsråd Maja Kristine Jåma ved premieren til Åarjelhsaemien teatere sin forestilling «Allaq – dållen gïele» i Verdal 13. januar 2023 kl. 19.00.

Tale ved sametingsråd Hans Ole Eira, ved førpremieren av filmen “Ellos eatnu - La elva Leve” i Máze 13. januar 2023.

Sametingspresident Silje Karine Muotka representerte Sametinget ved begravelsen til Mary Konstanse Mikalsen Trollvik, og holdt minnetale i Manndalen 06.01.2023.

Sametingspresident Silje Karine Muotka holdt sin nyttårstale på NRK1 1. januar 2023. Her kan du lese hele talen hennes:

Plenumsleder Tom Sottinen representerte Sametinget ved begravelsen til Simmona Máhtte/Mathis Simonsen Hætta, og holdt minnetale.

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på lørdag, 10. desember, på folkemøte i Máze, om hvorfor det er viktig å bevare tilbud for både barn, unge og voksne. Nærmere 80 personer deltok på arrangementet.

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas innlegg i seminar om samehets i idretten. Seminaret ble arrangert på Sametinget 8. desember 2022.

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum 6. desember 2022.