Håla

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er nå i Adelaide i Australia og deltar som keynote speaker på utdanningskonferansen World Indigenous Peoples Conference on Education 2022. 

https://wipce2022.net/program/

Sametingsråd Hans Ole Eira deltar på Kirkemøtet 2022 og her er Eiras tale under åpningen i går i. Tråante- Trondheim

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved grunnsteinsnedleggelse for nye Beaivváš og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla. 

(Talen er på norsk og nordsamisk)

1. september deltok sametingspresident Silje Karine Muotka ved markeringen av at det er 50 år siden UiT Norges arktiske universitet ble åpnet i Tromsø.

(Talen er kun på norsk)

Sametingspresident Silje Karine Muotkas innlegg på seminaret "Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder", som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) arrangerte 15. september 2022.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) har deltatt på avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal 12. september på Diehtosiida i Kautokeino. Čális fal har vært gjennomført i tre omganger siden 2015 og det skal nå avsluttes i den formen den har vært gjennomført nå, og Sámi allaskuvla skal overta studiet og innlemme det i deres studietilbud. Her er talen hun holdt ved markeringen:

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale i anledning æresdoktorkreering ved UiT Norges arktiske universitet 1. september 2022, hvor kunstner Hans Ragnar Mathisen var en av dem som ble kreert som æresdoktor:

Hans Majestet Kong Harald har utnevnt den samiske kunstneren Elle Hánsa/Hans Ragnar Mathisen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 31. august var overrekkelsen i Tromsø. Her er talen som sametingspresident Silje Karine Muotka holdt ved overrekkelsen:

Sametingsråd Hans Ole Eira deltok på Árran 360°-premiere i Venezia i Italia. Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) lanserer ÁRRAN 360°, en filmpresentasjon av seks nyskapte 360°-graders filmer laget av seks sentrale samiske kunstnere fra hele Sápmi. Her er talen til sametingsråden: 

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas hilsen til den sørsamiske festivalen Tjaktjen Tjåanghkoe som holdes på Snåsa 25. august.