Håla

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved Samisk parlamentarisk råds (SPR) plenumsmøte i Inari i Finland 20. mai 2022.

Tale av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på Samisk parlamentarisk råds (SPR) parlamentarikerkonferanse i Anár i Finland 19. mai 2022:

 

Tale av sametingspresident Silje Karine Muotka på Vårmøte for Medienettverket, 29. april med tema Mitt mangfoldsperspektiv – Min oppfordring til norske medieledere.

Permanent Forum on Indigenous Issues, Twenty-first session. Item 3. Discussion on the theme: “Indigenous peoples, business, autonomy and the human rights principles of due diligence including free, prior and informed consent”

Speaker; President Silje Karine Muotka, Sámi Parliament in Norway
Headquarters of the United Nations, New York, 26 April 2022

 

 

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sammen med president i Sametinget i Sverige Håkan Jonsson og president i Sametinget i Finland Tuomas Aslak Juuso, er vertskap for åpningen av den samiske paviljongen på den 59. kunstbiennalen i Venezia, Italia, 21. april 2022. Sametingsråd Maja Kristine Jåma og plenumsleder Tom Sottinen er med på åpningen.

  

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under åpning av Duottar Studio i Internasjonalt Samisk Film Institutt i Kautokeino. Duottar Studio AS skal drive lydstudio og redigeringsfasiliteter til film og TV.

Sametingspresident og president i Samisk parlamentarisk råd Silje Karine Muotka åpnet Sápmi Business Conference 2022 i Kautokeino 23. mars med dette innlegget (på samisk):

Sametingspresident Silje Karine Muotkas innlegg på seminaret «Samiske saker i norske domstoler - internasjonale og nasjonale perspektiver» 21. mars 2022 i Oslo:

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 8. mars 2022 her.  

Sametingspresident Silje Karine Muotkas (NSR) tale i Samekonferansen TFFK 2022 om Sametingets overordnede prioriteringer. Tema for samekonferansen 2022 er samarbeidsavtalen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget.