Håla

I går 23. oktober fikk den samiske historikeren og fagbokforfatteren Lemet-Jon Aage, Aage Agnar Solbakk Sametingets språkløftpris 2022. Prisen ble delt ut av H.M. Kong Harald og sametingspresident Silje Karine Muotka under åpning av årets Gïelevåhkoe/ Samisk språkuke og tiåret for urfolksspråk i Snåsa. 

Sametingspresident Silje Karine Muotkas åpningstale ved den offisielle åpningen av GiellavahkkuGiellavahkkoGïelevåhkoe og IDIL i Snåsa 23.10.22.

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum 11. oktober 2022.

Sametingspresident Silje Karine Muotka følger International Year of the Salmon faglige symposium i Vancouver i Canada.  Her er hilsningstalen til Muotka til konferansen med nærmere 200 deltaktere fra flere urfolksområder, fra Stillehavet i sør til Arktis i nord.  

The Sámi President Silje Karine Muotka and politicial adviser Anne Toril Eriksen Balto are now attending a three days International Gathering of Indigenous Salmon Peoples (ISP) held on the lands of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) people in Vancouver, Canada.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er nå i Adelaide i Australia og deltar som keynote speaker på utdanningskonferansen World Indigenous Peoples Conference on Education 2022. 

https://wipce2022.net/program/

Sametingsråd Hans Ole Eira deltar på Kirkemøtet 2022 og her er Eiras tale under åpningen i går i. Tråante- Trondheim

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved grunnsteinsnedleggelse for nye Beaivváš og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla. 

(Talen er på norsk og nordsamisk)

1. september deltok sametingspresident Silje Karine Muotka ved markeringen av at det er 50 år siden UiT Norges arktiske universitet ble åpnet i Tromsø.

(Talen er kun på norsk)

Sametingspresident Silje Karine Muotkas innlegg på seminaret "Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder", som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) arrangerte 15. september 2022.