Sametingsrådens tale på åpningen av Nasjonalmuseet

Sametingsrådens tale på åpningen av Nasjonalmuseet

Lørdag 11. juni 2022 holdt sametingsråd Maja Kristine Jåma tale under åpningen av Nasjonalmuseet i Oslo.  

Deres Majestet, stortingspresident, statsminister, direktør, venner, og kunstnere.

Jeg vil gratulere oss alle med dagen. Lahkoe biejjine!

Endelig står vi her og kan feire at nasjonalmuseet åpner.

Det første vi møter i det nye bygget er verket Pile of Sápmi Supreme. Det er et flott og sterkt verk av kunstneren Máret Ánne Sára. Jeg er glad for at dette kunstverket har fått en såpass sentral plassering på denne viktige arenaen for kunst i Norge. Flere verk av sentrale samiske kunstnere er å finne her, både fra fortiden og samtiden. Jeg er stolt over fremgangen for samisk kunst.

Kunsten utfordrer oss, og får oss å reflektere. Pile of Sápmi Supreme er massivt, estetisk, og dramatisk. Hodeskallene av rein gir uttrykk for en kamp om å kunne leve videre med en kultur og livsform som er truet. Denne kampen kjenner familien Sara på, vi som publikum får kjenne på det, og Saepmie kjenner på det hver dag.

Jeg er imponert over kraften som våre samiske kunstnere evner å dele, og ikke minst formidle. Nylig fikk jeg også oppleve hvordan kunsten er med på å skape fellesskap. Saepmie var plutselig en øy. Jeg tenker på Den samiske paviljongen på Veneziabiennalen som gjør stor suksess. Dette er noe vi er svært stolt over og gjerne feirer sammen med dere.

Kunst kan reise langt. Samisk kunst og samiske kunstnere reiser langt. Samisk kunst er i vinden nå, men den bør ikke blåse bort fra oss slik at vi mister den. Vi bør også kunne oppleve den her hjemme, og sikre at samisk kunst får den oppmerksomheten den fortjener. I Norge, i Saepmie, her hjemme.

Samisk kunstmuseum er sårt trengt, og vi er endelig i ferd med å lykkes med det. Neste uke drøfter Sametinget et konseptvalg for et framtidig Samisk kunstmuseum, og vi har store forventninger til regjerings oppfølging her.

Jeg håper at vi om ikke så lenge kan ønske dere velkommen hit.

Igjen, lahkoe biejjine!

Gæjhtoe.