Tale til Kirkemøtet 2022

Tale til Kirkemøtet 2022

Sametingsråd Hans Ole Eira deltar på Kirkemøtet 2022 og her er Eiras tale under åpningen i går i. Tråante- Trondheim

Buorre eahket– god kveld, og mange takk for invitasjonen til å delta på årets kirkemøte i Tråante – Trondheim. Det er stor stas å bli invitert, og i år som i fjor representerer jeg Sametinget på dette møtet. Kirkemøtet er noe som Sametingsrådet prioriterer deltakelse i.

Det er godt å se at jeg ikke er den eneste samiske representanten her, men at det også er representanter fra Samisk kirkeråd i selskap med en god blanding av nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske stemmer. Det samiske kirkelivet er mangfoldig, og det er viktig at dette mangfoldet også vises her på kirkemøtet.

Det er viktig for Sametinget å involvere seg i samisk kirkeliv, og vi setter pris på at den norske kirke ser behovet for at samisk språk og kultur ivaretas i kirka.

Vår dialog med den norske kirke går først og fremt via Samisk kirkeråd.  Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet i 1992, og kan derfor feire sitt 30-årsjubiluem i år! Og jeg håper jo selvfølgelig at vi blir invitert på feiringen.

I år er leder for samisk kirkeråd på valg og jeg vil derfor benytte meg av anledningen til å takke nåværende leder Sara Ellen Anne Eira for den flotte og viktige jobben hun har gjort for Samisk kirkeråd til nå. Men etter som jeg har forstått, så er hun blitt forespurt av valgkomiteen til å ta gjenvalg, og jeg håper at hun takker ja til det og med det også får anledning til å fortsette med sitt gode og viktige arbeid som leder.

Pandemien har lagt store begrensninger på de samiske konfirmantleirene de siste årene, og i år har leirene vært lokale. Jeg har fått høre at det planlegges en stor felles konfirmantleir i 2023 der ungdommer fra hele Sápmi kan møtes over flere dager og knytte bånd. Dette er en veldig fin tradisjon. Det er ungdommen som skal bruke og jobbe i fremtidens kirke, og vi i Sametingsrådet er glade for at det satses på de samiske ungdommene.

En annen ting som skal skje i 2023 er at Sannhets- og forsoningskommisjonen skal legge fram sin rapport, etter å ha arbeidet med virkningene av fornorskningsprosessen siden 2018.

Dette er et stort og avgjørende arbeid for forsoningsprosessen, og vi ser at Kirken har begynt dette arbeidet.

I begynnelsen av mai arrangerte Samisk kirkeråd Forsoningskonferanse 2022, i samarbeid med Kirkelig utdanningssenter nord, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet.

Der stilte man spørsmål ved blant annet hvordan man skal unngå at forsoningsprosessen reduseres til urfolks og nasjonale minoriteters problem. Arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen er svært viktig, og Sametingsrådet setter pris på at også Den norske kirke tar opp aktuelle problemstillinger i denne prosessen.

Er forsoning mulig? Hva gjør vi som samfunn og kirke for å ta et oppgjør med uretten begått overfor den samiske befolkningen? Dette og flere spørsmål ble diskutert under årets Arendals-uke i august.  

Det var kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, fungerende generalsekretær i Samisk kirkeråd, Vidar Andersen og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger Anti som hadde ordet i en panelsamtale der det blant annet kom fram at kirka nå for alvor rigger seg til forsoningsprosessen, og der de snakket om den ubalansen fornorskningsprosessen har forårsaket, og som man må ta utgangspunkt i.

Tema for Samiske kirkedager i år var ild og håp. Både ild og håp gir varme og lys til mennesker som trenger det. I tillegg kan man se på ilden som et ønske om å føre den samiske åndelige arven frem i lyset.

I tillegg er det fint å se at arbeidet med bibeloversettelse til sør- og lulesamisk fortsetter, og at stadig mer av bibelens tekster er tilgjengelig på begge språkene. Bibelselskapet kaller dette arbeidet for forsoning i praksis, og det har de rett i. Å høre bibelske tekster på sitt eget morsmål, sitt hjertespråk, gjør opplevelsen av de kirkelige ritualer og livets store hendelser sterkere og nærere. Og akkurat det burde alle få oppleve.

Jeg personlig har heldigvis fått høre guds ord i min oppvekst, og det har hjulpet meg mange ganger i livet, og jeg er evig takknemlig ovenfor mine avdøde foreldre for dette.

Og med det takker jeg også for oppmerksomheten og ønsker alle møtedeltakerne et interessant og givende kirkemøte!

 

Giitu

Takk for meg.