Tale ved Kick Off Nordkapp Sykkelturen 2022

Tale ved Kick Off Nordkapp Sykkelturen 2022

Åpningstalen sametingspresident Silje Karine Muoka holdt i Kick Off Sykkelturen 2022 i Nordkapp 21. mai 2022, som arrangeres som en del av Frivillighetens år 2022. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka fra 21. mai til 15. august 2022.

 

Takk for at jeg får lov til å komme for å åpne Kick off for frivillighetens år.

Dersom man leter opp definisjonen av frivillighet eller frivillig arbeid får man opp at det innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen husholdning.

Når jeg tenker på frivillighet så tenker jeg på det siste i denne definisjonen, men også at det handler om å være en del av noe – å føle et fellesskap, samhold og eierskap til noe man er med på få til.

Noen ganger handler frivillighet om prioritering av aktiviteter som ikke nødvendigvis alltid er veldig morsomt, men som man kanskje vet er en investering i fremtidig glede for en selv og ikke minst for andre. Det er en investering i fremtidige relasjoner.

For hvor hadde vi vært uten frivillighet i vårt samfunn? Vi må ikke glemme at det er frivillighet som oftest setter i gang prosesser som kan føre til store endringer i samfunnet.

Et godt eksempel er festivaler. Tenk bare på hvordan, som Riddu Riđđu startet som en grillfest for en gjeng samiske ungdommer i Gáivuotna, nå er en av de største urfolksfestivalene i verden. Uten frivillighet og engasjement ville det aldri skjedd.

Frivillighet er en del av grunnmuren i et velfungerende og trivelig samfunn. Det er nemlig en god følelse å kjenne er med og bidrar til noe som er med på å gjøre nabolaget, kommunen eller sykkelturen til god plass å være.

Apropos sykkeltur er jeg veldig spent på hvordan min sykkeltur i dag skal gå, siden det er første gang på elsykkel for min del. Men jeg er klar for å tråkke i vei for frivilligheten og håper at min deltakelse kan bidra til at denne kick off-en får den starten den fortjener.

Jeg har sett at det er et innholdsrikt program med samtaler omkring frivillighet her i dag og jeg gleder meg til å høre om disse og ikke minst til å få æren av å klippe snoren før jeg setter meg på sykkelen senere.

Jeg håper at vi kan fortsette å være et samfunn der frivillige er med på å legge til rette for at vi kan ha arrangementer for folk flest. Dette er med på å spleise folk sammen og skape hyggelige arenaer.