Sámedikki válganammagoddi

Válganammagottis galget leat 5 olbmo oktan várrelahtuiguin.

Dáin galgá leat vuoigatvuohta jienastit sámediggeválggas (láhkaásahus sámediggeválgga birra §18).

Válganammagotti bargun lea:

  • Ovddasvástádus ráhkkanahttit ja čađahit válgga
  • Almmuhit ávžžuhusa listaevttohusa sáddet (láhkaásahusa §27)
  • Sáddet evttohasreivve dieđuiguin luvvennákkaid birra (láhkaásahusa §16)
  • Listaevttohusaid dohkkehit 01.06.21 rádjái (láhkaásahusa §32)
  • Dieđihit dohkkeheami birra daidda geat lea buktán listaevttohusaid (láhkaásahusa §33)
  • Gieđahallat guoddalemiid mat gusket listtaid dohkkeheapmái (láhkaásahusa §34)
  • Fuolahit ahte jienastanlihput deaddiluvvojit (láhkaásahusa §35)
  • Válgabohtosa vuostáváldit (láhkaásahusa §70)
  • Fápmudusaid ráhkadit válljejuvvon áirasiidda (§72) Sámedikki hálddahus lea válganammagotti čállingoddi ja doaimmaha praktihkalaš bargguid

Dát leat nammaduvvon Sámedikki válganammagoddái 2021 sámediggeválggain:

Lahtut:

1. Anita Ravna, Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), jođiheaddji
2. Jon Erland Balto, Guovddášbellodat, nubbinjođiheaddji
3. Rolf Johansen, Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
4. Ragnhild Melleby Aslaksen, Bargiidbellodat
5. Aud Marthinsen, Ovddádusbellodat

Persovnnalaš várrelahtut:

1. Ann-Mari Thomassen, Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
2. Ellen Inga O. Hætta, Olgešbellodat
3. Trond Einar Karlsen, Árja
4. Sten Jønsson, Bargiidbellodat
5. Kåre Olli, bellodatsorjjasmeahttun áirras