Sametingets plenum 2017-2021

Sametingets plenum 2017-2021

39 representanter velges fra syv valgkretser hvert fjerde år.

Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Tom Sottinen (Ap) er valgt som plenumsleder. Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. Les mer om plenumsledelsen.

Sametinget regulerer sin virksomhet innenfor de rammer som er gitt i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Plenum fastsetter Sametingets arbeidsorden, med regler og retningslinjer for all annen virksomhet i regi av Sametinget.

Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, i Sametingets plenumssal. 

Komité- og plenumsmøter 2021 og 2022

Sametingets 39 representanter i valgperioden 2017-2021:

Kontaktinformasjon til representanter finner du ved å trykke på partinavnet.

Norske Samers Riksforbund (NSR) og felleslista til NSR og Samefolkets parti

Klemet Erland Hætta
Mathis Nilsen Eira
Sandra Andersen Eira
Gunn Anita Jacobsen
Nils Mikkelsen Utsi
Karen Anette Anti
Sandra Márjá West
Niko Valkeapää
Anne Henriette Nilut
Runar Myrnes Balto
Ann Karin Kvernmo
Nora Marie Brandsfjell
Bjørn Thomas Åhrén
Tor Gunnar Nystad
Aili Guttorm
Piera Heaika Muotka

Márjá-Liissa Partapuoli til 12.03.21, Beaska Niillas fra 12.03.21
Jovna Vars Smuk

Senterpartiet (Sp)

Elisabeth Erke
Cecilie Hansen
Jan Ole Klemet Hermansen
Tor H. Mikkola

Flyttsamelista

Berit Marie P. E. Eira

Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

Ellinor Marita Jåma

Arbeiderpartiet (Ap)

Tom Sottinen
Ronny Wilhelmsen
Synnøve Søndergaard
Bjørn Inge Mo
Arild Pettersen Inga
John Kappfjell
Jørn Are Gaski

Nordkalottfolket

Toril Bakken Kåven
Kjellrun Wilhelmsen

Árja

Inger Eline Eriksen Fjellgren til 16.06.21, Klemet Klemetsen fra 16.06.21

Kautokeino fastboendes forening

Isak Mathis O. Hætta

Høyre (H)

Lars Filip Paulsen

Samefolkets Parti (SfP)

Ann-Elise Finbog

Fremskrittspartiet (Frp)

Arthur Tørfoss

Uavhengig representant

Kåre Olli

 

Bilder av Sametingets representanter 2017-2021

Representanter og vararepresentanter 2017-2021 (PDF, 133 kB)