FNs erklæring om urfolks rettigheter

FNs erklæring om urfolks rettigheter

FNs generalforsamling vedtok 13. september 2007 en felles urfolkserklæring, utarbeidet i en prosess med tett samarbeid mellom stater og ulike urfolksgrupper.

Erklæringen legger viktige føringer i det videre arbeidet for å forstå hvilke rettigheter urfolk har, men er likevel ikke et folkerettslig bindende dokument. Den har bestemmelser både når det gjelder grunnleggende behov som mat, helse og utdanning, i tillegg til bestemmelser om bruk av tradisjonelle ressurser og landområder.  

Les FNs erklæring om urfolks rettigheter (PDF, 80 kB)

Lågå ANa tjielggidusav álggoálmmugij riektáj hárráj

Engelsk originalversjon: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples