AN álggoálmmukrievtesvuoda

Det samiske folket har lange tradisjoner for å være aktive pådrivere i internasjonale organer, spesielt i De forente nasjoner (FN), for å styrke rettighetene til verdens urfolk. Dette arbeidet gjøres i samarbeid og solidaritet med andre urfolk.