Stipenda ja dårja

Slik logger du inn i tilskuddsportalen

Enkeltpersoner

Lag bruker med BankID.

Foretak/institusjoner

  1. Lag bruker med BankID og knytt deg deretter til foretaket/institusjonen.
  2. For kunne sende inn en søknad må du ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. For kommuner og fylkeskommuner er det kommune-/fylkeskommunedirektøren som må registrere organisasjonen.
  3. Bruk organisasjonens hovedorganisasjonsnummer. Underenhetenes org.nr kan ikke brukes.

Support

doarjja@samediggi.no