Sámedikki girjjevuorkká

Sámedikke girjjevuorkán la Vuona stuoremus girjjetjoakkáldahka ja ietjá ábnnasa sámegiellaj ja sáme dilij birra berustik gielas.

Girjjerádjo galggá liehket máhtudagáguovdásj sáme girjálasjvuohtaj ja sáme girjjevuorkkádievnastussaj, ja háldadimgirjjerádjo Sámedikke politihkkárijda ja barggijda.

Tjoakkáldahka galggá sadjihin liehket ja dåbdon ietjá girjjevuorkájda ja aktugasj luojkkáj. Girjjerádjo la rahppot gájkajda mánnodagás bierjjedahkaj, dij. 09.00-15.30. 

Åtså girjijt ja iehtjádav Sámedikke girjjevuorkán:

Åtså