Duodjistipend

Duodjistipend

Søknadsfrist: 25.02.2022

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Duodjibedriftenes profesjonalitet og inntjening økes.

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene.
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene.
  • Studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til:

 • Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 10 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 10 000, heltid 60 studiepoeng kr 20 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Duodjistipend - søkerbasert tilskudd 2022

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 05