Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23.

Søknadsskjema - Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske elever deltar i tiltak knyttet til samisk tradisjonell kunnskap.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tiltak som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på;
  • Birgen/utmarksbruk
  • Duodji/duodje/duedtie
  • Landbruk
  • Fangst/Fiske
  • Muntlig fortellertradisjon
  • Joik
  • Verddestallan
  • Reindrift
  • Andre lokale tiltak knyttet til samiske tradisjoner

Hvem kan få tilskudd:

 • Grunnskoler og videregående skoler med elever som får opplæring i samisk.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Maksimalbeløp for tilskudd er kr 150 000.
 • Investeringer på inntil kr 20 000, som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Studie-/klasseturer og lengre ekskursjoner.
 • Mat til ressurspersoner/elever under gjennomføring av prosjektet, dersom det ikke er en del av konseptet.
 • Kostnader knyttet til daglig drift av ordinær skolevirksomhet, uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 235 kB)

Søknadsskjema - Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Har du spørsmål?

Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 26
Inger Anne Marie Pulk
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 07
Mobil 47 71 06 25