Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23.

Søknadsskjema - Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område

Mål for tilskuddsordningen:

 • Språksentre og organisasjoner styrker sør-, ume-, pite-, lule, skolte- og markasamisk.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Utvikling av modeller som tilgjengeliggjør språkressurser i en region.
 • Språklig støtte til foresatte av to- og flerspråklige barn, i form av samisk kurs og språkbad.
 • Tiltak som fremmer samisk språk i lule-, sør- og markasamisk område.
 • Tiltak som fremmer ume-, pite- og skoltesamisk språk.

Hvem kan få tilskudd:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Det kan gi tilskudd inntil kr 300 000.
 • Ikke støtteberettigede kostnader:
  • Prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skoleeiere.
  • Oversetting av litteratur, nettsider, informasjonsmateriell samt tekstoversettinger. • Innkjøp av elektronisk utstyr eller leker.
  • Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger. Andre utgifter som Sametinget ikke anser som nødvendige for gjennomføring av tiltaket.
  • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område 2023 (PDF, 244 kB)

Søknadsskjema - Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område

Har du spørsmål?

Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 48 42 44
Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58