Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku

Søknadsfrist: 

 • 23.08.23 kl. 12.00.

Søknadene blir behandlet samlet etter søknadsfristen.

Søknadsskjema - Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku

Mål for tilskuddsordningen:

 • Språkinteresserte synliggjør og øker bruken av samisk språk under Sámi giellavahkku.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Samiske språktiltak med spesielt fokus på læring av språk, ord og begreper som hører til samisk tradisjonell kunnskap som gjennomføres i forbindelse med Sámi giellavahkku.

Hvem kan få tilskudd:

 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.
 • Samiske språksentre som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke om tilskudd. Det samme gjelder for grunnskoler og barnehager som er i forvaltningsområdet for samisk språk.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 40 000.
 • Ikke støtteberettigede kostnader:
  • Prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skole- og barnehageeiere.
  • Oversetting av litteratur, nettsider og informasjonsmateriell.
  • Innkjøp av elektronikk og leketøy.
 • Det ytes ikke tilskudd til følgende: elektronisk utstyr, leker, vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger, eller andre kostnader som Sametinget vurderer som ikke nødvendige for gjennomføring av prosjektet.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for språktiltak i forbindelse med samisk språkuke- søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 349 kB)

Søknadsskjema - Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku

Har du spørsmål?

Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 48 42 44
Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58