Duodjistipend

Søknadsfrist: 24.02.2023 kl. 14.00.

Søknadsskjema - Duodjistipend

Mål for tilskuddsordningen:

 • Duodjibedriftenes profesjonalitet og inntjening økes.

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene.
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene.
  • Studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til:

 • Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 15 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 15 000, heltid 60 studiepoeng kr 25 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Duodjistipend 2023 (PDF, 228 kB)

Søknadsskjema - Duodjistipend

Li gus dujna gatjálvisá?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorrådgiver næring
Epost
Telefon 78 47 41 05