Møte i Sametingets kontrollutvalg

Sametingets kontrollutvalg har møte 31. januar 2023 kl. 09.00 - 15.00Møtet finner sted på Radisson Hotell/Conference Senter i Gardermoen.

Dato
31. januar 2023
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Radisson Hotel & Conference Center, Gardermoen

Saksliste:

01/23 Innkalling og godkjenning av sakslista
02/23 Regnskapsoversikt pr. 31.12.22. Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
03/23 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – framlegg av bestilling  BS 06/22 – oversikt over Sametingets eierinteresser
04/23 Møteplan for 2023
05/23 Plenumsledelsen – svar på spørsmål til sak 19/22 Eventuelt
06/23 Oppfølging av vedtak i sak 22/22 – utvidet pensjonsordning for Sametingets representante
07/23 Eventuelt

Lunsj kl. 12.00 - 12.30

Kontaktperson: Leder i kontrollutvalget Arthur Tørfoss