Arthur Tørfoss

Parti: Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

Valgkrets: Nordre

Parlamentarisk leder for Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiets sametingsgruppe

Leder i Kontrollutvalget

Nestleder i Nærings- og kulturkomiteen

E-post: arthur.torfoss@samediggi.no

Telefon: 922 56 345

Født: 24.02.1956

Yrke: Rørlegger

Tidligere sametingsperioder:
2009-2013
2013-2017
2017-2021

 

Arthur Tørfoss Árvu/Sametinget