Seminar - Sannhets- og forsoningskommisjonen – Rapport og prosessen videre

Sametingsrådet avholder et seminar der det blir gitt en presentasjon av prosess og innhold i sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) vil også gi en kort orientering om innkomne høringsuttalelser.  Les innkomne høringsuttalelser

Seminaret blir også streamet direkte på Sametingets nett-TV

Dato
23. november 2023
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Program: 

13.00-13.05 Innledning og velkommen v/ sametingsråd Runar Myrnes Balto

13.05-14.00 Presentasjon av prosess og innholdet i rapporten v/ seniorrådgiver i Sametinget Liss-Ellen Ramstad

14.00-14.15 Pause

14.15-14.30 Tid til spørsmål, innspill og refleksjoner

14.30-15.00 Overordnet orientering om innkomne høringsuttalelser v/ sametingsråd Runar Myrnes Balto