Høring - Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Send oss din mening om rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen!

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Rapporten Sannhet og forsoning– grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner ble overrekket Stortinget 1. juni 2023. Sametingets plenum skal behandle rapporten i sin helhet. I den forbindelse ber sametingsrådet om innspill fra det samiske samfunnet om rapportens innhold og de forsonende tiltakene.

Høringen er åpen for alle. Høringsbrev er i første omgang sendt ut til direktetilskuddsmottakere på Sametingets budsjett, men vil bli distribuert til flere organisasjoner og etater i god tid før høringsfristen.  

Høringen skjer digitalt.

Delta i høringen her: Høring – rapporten Sannhet og forsoning - Sametinget

Dersom du er forhindret fra å delta digitalt, kan du også sende oss ditt høringssvar via post. 

Sámediggi - Sametinget
Postboks 3 
9735 Kárášjohka/Karasjok

Høringsfrist: 31. oktober 2023

Hele rapporten kan leses på Stortingets nettsider

Høringssvar - Rapporten Sannhet og forsoning