Bevilger tilskudd til samiske læremidler

Bevilger tilskudd til samiske læremidler

Sametingsrådet bevilger 25 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler.

Sametinget gir årlig tilskudd til utvikling av ordinære og spesielt tilpassede læremidler for grunnskoleundervisning, både på nord-, lule- og sørsamisk. Med bevilgningen på 25 millioner kroner har sametingsrådet gitt tilskudd både til utvikling av nye læremidler og til fornying av læremidler i forbindelse med fagfornyelsen.

Læremidler til opplæring av samisk som andrespråk

Av årets tildeling har Sametinget gitt 14,2 millioner kroner i tilskudd til utvikling av nye læremidler til faget samisk som andrespråk, både i lule-, sør- og nordsamisk.

– Vi er glade for at det nå skal utvikles nye læremidler i lulesamisk til elever på grunnskole og videregående opplæring, der vi vet det er stor mangel på læremidler, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Alle læremidler som utvikles er digitale læremidler som ivaretar intensjonene i det nye læreplanverket. Læremidlene skal også ivareta personopplysninger og utvikles etter gjeldende lovverk for universell utforming av læremidler.  

Fornyelse av Multi 1-4

Sametingsrådet har gitt tilskudd til å fornye de nordsamiske Multi matematikklærebøkene og nettressursdelene for 1.-4. årstrinn, i forhold til fagfornyelsen.

– Vi vet at matematikkbokopplaget på nordsamisk er utsolgt i enkelte årstrinn, noe som selvfølgelig går sterkt utover småskoletrinnets elevers matematikkopplæring, da de ikke kan benytte samiske læremidler i opplæringen, sier Mikkelsen

Derfor ser sametingsrådet som veldig nyttig at det nå gis tilskudd til matematikk i nordsamisk, til fornying av bøkene og nettdelene, og til å utgi de i ny utgave slik at alle skoler igjen kan ta i bruk de samiske læremidlene i opplæringen, som i tillegg er tilpasset de nye læreplanene.

Tverrfaglig

Med fagfornyelsen er det blitt innført nye tverrfaglige temaer i skolen, som folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Disse temaene er nye i læreplansammenheng, og de skal utfordre elevene til bevissthet omkring samfunnsutfordringer og muligheter.

– Sametingsrådet er spesielt fornøyd med at vi nå har innvilget tilskudd til utvikling av filmer som tar for seg de temaene, sier Mikkelsen.

Se alle bevilgningene til samiske læremidler 2020 (PDF, 111 kB)

For intervju, ta kontakt med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no