En halv million til kunstneriske produksjoner

En halv million til kunstneriske produksjoner

Sametingsrådet gir over 500.000 kroner til kunstneriske prosjekter og utgivelser.

Mattima Films AS får 100.000 kroner i støtte til musikkproduksjon i et tredelt multiprosjekt med navn “Ultima Thule”. Det består av en kunstnerisk kortfilm, en videoinstallasjon og en musikkutgivelse. Prosjektet tar for seg formidling av samisk musikk og kultur.

Elle Sofe AS mottar 200.000 kroner til produksjon av danse- og joikeforestillingen “Vástadus eana – The answer is land”. Forestillingen har som fokus å inkludere publikum som en levende del av visningen, med natur, dans og joik som elementer. Forestillingen er en feiring av aktivisme og kollektiv uro, drevet av folkets poetiske og politiske kraft. Elle Sofe Henriksen er festivalprofil på Festspillene i Nord-Norge, og denne forestillingen skal ha premiere på festivalen i juni 2021.

Samisk kunstnerråd mottar 250.000 kroner til utvikling av kunstnerkatalog. Prosjektet skal bidra til formidling av kunst og kultur på nye måter. Samisk kunstnerråd skal utarbeide en digital medlemskatalog for å tilgjengeliggjøre de samiske kunstnerne.

- Det er gledelig at Sametinget kan være bidragsyter til slike store prosjekt som fremhever samisk kunst og kultur på fin og inkluderende måte. Det blir spennende å se ferdig fremvisning av både film og forestilling neste år, samt fremhevingen av samiske kunstnere. Jeg ønsker lykke til med arbeidet, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).