Gir støtte til etablering av familiebasert småskalaproduksjon i Kautokeino

Gir støtte til etablering av familiebasert småskalaproduksjon i Kautokeino

Sametingsrådet har innvilget 390.000 kroner i tilskudd til Ellen Sire Triumf i Kautokeino kommune.

Ellen Sire Triumf er i gang med å etablere en småskalaproduksjon med basis i sin og familiens reindrift. Triumf har sammen med Sápmi Næringshage gjort en analyse av hvilke produkter som gir best lønnsomhet og samtidig tar vare på hele reinskrotten. De produktene bedriften har bestemt seg for å produsere er røykakjøtt, hamburgere og sous vide reinskank.

Sametingspresident Aili Keskitalo er svært fornøyd med at Sametinget gjennom å gi tilskudd kan bidra til å støtte denne familiebaserte småskalabedriften i Kautokeino.

-Med denne etableringen vil man skape en familiebedrift som har som mål å bli den beste leverandøren av røykakjøtt, men som også skal utnytte hele reinskrotten til andre produkter. Det finnes flere andre tilbydere av reinkjøtt i markedet, men reinkjøtt er en etterspurt vare og jeg er sikker på at Ellen Sire Triumf vil finne sin egen nisje i dette markedet, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen variert næringsliv og er i samsvar med prioriteringene. I år prioriteres blant annet tiltak som gir økt omsetning av kortreist mat og andre matprodukter fra samiske områder og tiltak som gir lønnsomme etableringer innen kombinasjonsvirksomhet.


For spørsmål eller intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo, mob. +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no