Språkopplæring for fremtiden

Språkopplæring for fremtiden

Sametinget har bevilget tilskudd for å arrangere språkkurs for voksne på en digital arena. Her viser samiske organisasjoner hvordan vi skal overkomme geografiske barrier når vi jobber for revitalisering av samiske språk.

Mjøsan Dajve Saemien Siebrie/Mjøsa og Omegn Sameforening har søkt om støtte til å arrangere et digitalt språkkurs for voksne. Sametingsrådet har tildelt 45 600 kroner til dette formålet.

Mange samer i området til Mjøsan Dajve Saemien Siebrie/Mjøsa og Omegn Sameforening, har meldt om behov for samiskkurs. De bor spredt og det er ikke så lett å få til fysiske samlinger. Derfor vil sameforeningen i samarbeid med E-skuvla arrangere nettkurs.

– Digitale arenaer er fremtidens læringsarenaer.  Opplæring på slike arenaer gir flere mulighet til å delta på kurs. Vi vet at fremtidens språkrevitalisering vil være avhengig av dette sett i lys av nasjonale flyttemønstre , sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Digitale språksentre

Mikkelsen peker på at dette må være veien vi jobber mot i fremtiden, hvor vi utnytter de digitale mulighetene.

– For Sametingsrådet er det viktig å gi organisasjoner muligheter til å tenke nytt og skaffe erfaring på hvordan vi kan forme fremtidens språkkurs, samtidig som man tilrettelegger for språkarenaer for de som vil lære seg samisk. Jeg har oppfordret blant annet språksentre til å samarbeide om digitale språkkurs under koronakrisen, og jeg er overbevist om at vi i fremtiden vil se de første digitale språksentre. Det skal Sametinget legge tilrette for.

Tilskuddet bevilges gjennom ordningen Språkprosjekter.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no.