Støtte til utvidelse av duodjibedrift

Støtte til utvidelse av duodjibedrift

Sametingsrådet bevilger 500 000 kroner til større produksjonslokaler og utvidelse av duodjibedriften Kauto Sleder i Kautokeino. BildeKlikkForStorVersjonSlede laget av Kauto Sleder Privat   

Kauto Sleder er en bedrift i Kautokeino kommune som ble etablert i 2012. Bedriften produserer sleder til snøskuterkjøring og reinkjøring, i tillegg til andre produkter av tre. Bedriften har fått tilskudd til større produksjonslokaler og utvidelse av bedriften. Målet er å øke produksjon og inntjening.  

Sametingsrådet er glad for at Sametinget kan støtte opp om flere virksomheter som driver med duodji, samisk håndverk.

– Sametingets overordnede mål med å gi tilskudd til duodjivirksomheter, er å øke bedriftenes profesjonalitet og inntjening. Dette kan gjøres gjennom å utvide virksomheten, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Han synes det er svært positivt at Kauto Sleder vil satse på å utvikle sin duodjivirksomhet.

– Dette støtter sametingsrådet helhjertet opp. Det er veldig bra at en bedrift som lager sleder satser i nettopp Kautokeino, som er den største reindriftskommunen i Norge. I Kautokeino er det også mange utmarksutøvere, så det er et stort behov for sleder, sier Eira.

Tilskuddet på 500 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Næringsavtale for duodji, Investerings- og utviklingstilskudd.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), tlf 918 61 471 eller e-post hans.ole.eira@samediggi.no