Aktuelt

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komité- og plenumsmøte digitalt via Teams 8. – 11.06.2020.

Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike bestemmelser i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark, og gjøre de lettere å anvende i praksis.

Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike punkter i Sametingets planveileder.

Revidert statsbudsjett gir samiske bedrifter et viktig pusterom. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er glad for at regjeringen støtter opp om noen av Sametingets bekymringer.

Sametingsrådet støtter reindriftsnæringen med 1.275 000 kroner med flytting fra vinterbeite til sommerbeite.  

Reindrifta bidrar til å bygge samiske samfunn, næringen viderefører og styrker samisk språk og kultur, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i denne kronikken.

Kronikk av Aili Keskitalo (NSR), sametingspresident og Silje Karine Muotka (NSR), sametingsråd

Sametingsrådet har valgt ut fire pilotbarnehager som gjennom SáMOS-prosjektet skal utforme fremtida til den samiske barnehagen.  

Sametingsrådet har bevilget støtte på 255 000 kroner til prosjektet Deanuleagis sámástit.

Sametinget har bevilget 450 000 kroner i tilskudd til å bygge ut driftsbygning til Návet Doallu DA i Tana.