Medvirkning

Etter plan og bygningsloven er kommunene pliktig til å iverksette aktive tiltak for å sikre medvirkning fra samiske interesser og samfunn.

Din medvirkning er viktig; Sametinget ønsker tidlig innspill fra lokale samiske aktører og samfunn. Sametinget legger vekt på lokale kunnskaper og forståelser i vår innsats rettet mot fysiske planer og tiltak.