Informasjon til Sametingets oppnevnte medlemmer i verneområdestyrene

Dette veiledningsheftet er ment å være et hjelpemiddel til deg som Sametingets oppnevnt representant i verneområdestyre. Her er det samlet bakgrunnsinformasjon om ordningen med lokal forvaltning av verneområdene, som forhåpentligvis hjelper deg i gang med styrevervet ditt.

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder – Informasjon til Sametingets oppnevnte medlemmer i verneområdestyrene (PDF, 3 MB)