Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi

Hovedmålsetting for Sametingsrådets redegjørelse om vern av natur i det tradisjonelle samiske området er å redegjøre for eksisterende politikk i spørsmål om arealvern i samiske områder samt utpeke behovet for videre arbeid, som Sametingsrådet ser er nødvendig å prioritere i fremtiden.

Denne redegjørelsen avgrenses til å omhandle områdevern i det tradisjonelle samiske området.

Redegjørelsen løfter frem problemstillinger, som er knyttet til etablering og forvaltning av verneområder, ut fra samiske lokalsamfunn og de samiske rettighetshavernes ståsted.

Les Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi (PDF, 717 kB)