Dálkkádat

Dálkkádat

Sámedikki mihttomearri lea ahte sámi ealáhusat ja sámi kultuvra galget gierdat dálkkádatrievdamiid, ja álgoálbmogiid vuoigatvuođat galget deattuhuvvot dálkkádatrievdamiid heivehemiid ja váidudeaddji doaibmabijuid plánenbarggus. 

Dálkkádatheivehanbarggus sámi guovlluin ferte deattuhit sámi árvvuid dego oktavuođat, oktiigullevašvuohta ja ovttasbargu. Ovdal go pláne doaimmaid álgoálbmotguovllus, de ferte árvvoštallat dálkkádatvuoiggalašvuođa. Lea govttolaš ahte stáhta dahje earát eai bija johtui ođasmuvvi energiija huksenbargguid álgoálbmotguovllus ovdal go guoskevaš álgoálbmot lea dieđihuvvon ja miehtan dasa.

Sámedikki mielas lea dehálaš konkretiseret mot dálkkádatrievdamat sáhttet váikkuhit sámi kultuvrra, boazodoalu, meahcásteami, ealáhusaid ja servodateallima. Sámediggi oaidná dárbbu bálkáhit sámi dutkan- ja máhttobirrasiid čađahit barggu mii buvttaha ávžžuhusaid dálkkádatheivehemiid birra, buoret vuostálastinnávccaid birra sámi servodahkii, árbedieđu ja dálkkádatruhtadeami birra.

Sámedikki dievasčoahkkin digaštalai dálkkádathástalusaid ON ceavzinmihttomeriid olis áššis 008/19.

 

ON guoddevašvuođa mihttomearit