Barnehageprosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS)

Barnehageprosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS)

Prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain skal i løpet av fem år skape en endring i den samiske barnehagestrukturen som utgår fra samisk filosofi og tradisjonell kunnskap.

Det betyr at samiske barnehager skal kunne arbeide etter samiske pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap som er tilpasset det moderne samiske samfunnet.

Møter og seminarer skal gjennomføres med forskere og universitet for å identifisere fungerende samiske metoder ut ifra samisk kultur og filosofi, språk, samt tradisjonell kunnskap.

Pilotbarnehager fra ulike samiske områder tas ut for å utforme fremtida til den samiske barnehagen. Alle barnehager og alle pedagoger skal engasjeres på ulike måter både gjennom kompetanseutvikling og ved å aktivt delta med sin kunnskap.

Sámi mánát ođđa searvelanjain skal jobbe over hele Sápmi ettersom prosjektet er med i handlingsplanen for Samisk parlamentarisk råd. Sametingene på svensk og finsk side er i ferd med å søke Interreg-midler for å kunne være med i prosjektet.

Sametinget har i forbindelse med prosjektet utgitt boka Maanaj gaavhtan/Mánáj diehti/Unna olbmožiid dihte/Med tanke på barna, og SáMOS-sekken, og deler ut disse gratis til barnehagene. Les mer om det her.

Prosjektfakta:

Prosjekttiden er fem år fra april 2018.

Prosjekteier er Sametinget.

 

Prosjektgruppe:

Prosjektleder Ol-Johán Sikku
Anna-Margareta Päiviö, Anna Kristine Skum Hætta og Anne Jannok Eira, prosjektmedarbeidere
Gudrun Kuhmunen, faglig ekspert

Har du spørsmål?

Ol Johan Sikku
Prosjeaktajođiheaddji
E-post
Telefon 78 48 42 04
Mobil 902 23 804