Barnehageprosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS)

Prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain skal i løpet av fem år skape en endring i den samiske barnehagestrukturen som utgår fra samisk filosofi og tradisjonell kunnskap. Prosjektet ble avsluttet i juni 2023.

Det betyr at samiske barnehager skal kunne arbeide etter samiske pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap som er tilpasset det moderne samiske samfunnet.

Møter og seminarer skal gjennomføres med forskere og universitet for å identifisere fungerende samiske metoder ut ifra samisk kultur og filosofi, språk, samt tradisjonell kunnskap.

Pilotbarnehager fra ulike samiske områder tas ut for å utforme fremtida til den samiske barnehagen. Alle barnehager og alle pedagoger skal engasjeres på ulike måter både gjennom kompetanseutvikling og ved å aktivt delta med sin kunnskap.

Sámi mánát ođđa searvelanjain skal jobbe over hele Sápmi ettersom prosjektet er med i handlingsplanen for Samisk parlamentarisk råd. Sametingene på svensk og finsk side er i ferd med å søke Interreg-midler for å kunne være med i prosjektet.

Prosjektfakta:

Prosjekttiden er fem år fra april 2018.

Prosjekteier er Sametinget.

Prosjektgruppe:

Prosjektleder Ol-Johán Sikku
Prosjektmedarbeidere: Anna-Margareta Päiviö, Anna Kristine Skum Hætta, Anne Jannok Eira og Stigo Holm