Informasjonsfilmer om samiske barns rettigheter til samiskspråklig barnehagetilbud

Sametinget har fått laget disse informasjonsfilmene om hvilke rettigheter samiske barn har til samiskspråklig tilbud.

Informasjon om samiske barns rettigheter til samiskspråklig barnehagetilbud, rettet mot foreldre til samiske barn:

Informasjon om samiske barns rettigheter til samiskspråklig barnehagetilbud, rettet mot barnehageeiere/barnehager: