Sangheftet "Snakk samisk med barnet"

Sanghefte for barn med kjente samiske barnesanger. Heftet er på nord-, lule- og sørsamisk. 

Barn liker å leke med språket. Sang, rim og regler er en god innfallsvinkel til dette. Det å synge og lese ord rytmisk viser seg å være en god hjelp for minnet. Barnet lærer språk og uttale gjennom å ha det gøy med språket.

Hent sangheftet "Snakk samisk med barnet" (PDF, 2 MB)

I sangheftet har vi samlet en del sanger som passer for små barn. Her er sanger både på nord-, sør- og lulesamisk. Sangene er hentet fra utgitte sangbøker etter tillatelse fra forlagene. Rettighetene til sangene foreligger forlagene og/eller forfattere/oversettere.