Veileder for barnehager med samiske barn

Veileder for barnehager med samiske barn er knyttet til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Veilederen retter seg mot barnehageansatte som jobber med samiske barn. Veilederen skal gi inspirasjon i arbeidet med samisk språk og kultur i barnehagen.

Les veilederen for barnehager med samiske barn (PDF, 3 MB)