NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Et offentlig utvalg foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov.

Det offentlige utvalget, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov.

Utredningen er på høring, med høringsfrist 1. juli 2020.

Les mer om NOU 2019: 23 Ny opplæringslov her

Les også: Sametinget ønsker innspill om forslag til ny opplæringslov