Læremiddelportalen Ovttas

Den samiske læremiddelportalen Ovttas|Aktan|Aktesne har samlet informasjon om samiske læremidler.

Der finnes bilder, bøker, filmer, lyd, læringsmateriell og digitale ressurser, artikler og dokumenter. Læremiddelportalen samarbeider med Sametingets læremiddelsentral om utlån av ressurser.

Det er mulig å låne ressursene via nettsiden til Ovttas.