Oversikt over læremiddelprosjekter

Samlet oversikt over alle pågående læremiddelprosjekter støttet av Sametinget.

Listen er sortert etter fag, språk og nivå. Her fremkommer også prosjekttittel, navn på forlaget som jobber med prosjektet og tidfrist på ferdigtillelse og utgivelse.  

Se oversikt over pågående læremiddelprosjekter støttet av Sametinget (XLSX, 2 MB)

(Listen oppdateres fortløpende)