Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingets melding om opplæring og utdanning belyser og vurderer de overordnede problemstillingenen i samisk utdanningspolitikk, og setter fokus på utdanningspolitiske utfordringer og prinsipielle sider ved Sametingets rolle i utdanningspolitikken.

Sametingets melding om opplæring og utdanning er avgrenset til å omfatte grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring) samt voksenopplæring. Meldingen ble behandlet i Sametingets plenumsmøte 23.02.2012.

Sametingsmelding om opplæring og utdanning (PDF, 877 kB)