Mobbeombud

Mobbeombudet er regionalt ombud som skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og lærlinger i videregående opplæring. 

Mobbeombudet gir råd og veiledning til barn, ungdom, foreldre og skoler slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø ivaretas.

Ombudene er uavhengige ressurspersoner med taushetsplikt. De er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber de med forebygging og bidrar med kurs og foredrag på ulike områder.

Les mer om på nettstedet til mobbeombudene om hvordan mobbeombudene kan bidra på de ulike områdene. Der finnes også kontaktinformasjon til ombudene i din region.