Partnerskap mot mobbing

Partnerskap mot mobbing

Sametinget har gått sammen i et partnerskap som heter Partnerskap mot mobbing, hvor 15 organisasjoner jobber sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Partnere i partnerskapet er: Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund, Friskolenes Kontaktforum, Frivillighet Norge, Landsgruppen av helsesykepleiere.

Partnerskapet skal samarbeide langsiktig gjennom fast samarbeid og hvor samarbeidet skal konkretiseres både gjennom felles tiltak, og tiltak i de ulike organisasjonene partnerne representerer. Partnerne har jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.

Sametinget har observatørstatus i partnerskapet på lik linje med Kunnskapsdepartementet. Sametinget har vært med i dette arbeidet siden 2013.