Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing

Sametinget har inngått samarbeid i en nasjonal satsning Partnerskap mot mobbing 2022-2025. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden og bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Partnere i partnerskapet er: Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund, Friskolenes Kontaktforum, Frivillighet Norge, Landsgruppen av helsesykepleiere.

Partnerskapet skal samarbeide langsiktig gjennom fast samarbeid og hvor samarbeidet skal konkretiseres både gjennom felles tiltak, og tiltak i de ulike organisasjonene partnerne representerer. Partnerne har jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.

Sametinget har vært med i dette arbeidet siden 2013.