Rapporten «Stå opp mot hatprat!»

Unge funksjonshemmede har i 2020 lansert rapporten «Stå opp mot hatprat!» med fokus på mobbing og hatprat på skolen.

Rapporten er del av et toårig prosjekt, finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som skal øke kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i skolen.

Unge funksjonshemmedes rapport om hatprat og mobbing i skolen