Samarbeid med Walt Disney Animation Studios

Sommeren 2019 offentliggjorde Sametinget at sametingene i Norge, Sverige og Finland sammen med Samerådet har samarbeidet med et av verdens største medieselskap, Walt Disney Animation Studios. Som et ledd av samarbeidet forpliktet Disney Animation seg til å lage en nordsamisk versjon av storfilmen Frozen 2. I desember kunne barn over hele Sápmi gå på kino for å se Jikŋon 2 med nordsamisk tale.

Presidentskapet i Samisk Parlamentarisk Råd har i samarbeid med Samerådet konkretisert oppdraget fra SPR plenum om å inngå samarbeid med Walt Disney konsernet angående vilkår for bruken av samiske kultur til gagn for sin egen markedsføring.

Et samarbeid mellom aktørene ble inngått og i juli 2019 meddelte sametingene og Samerådet at det blir laget en nordsamisk versjon av Frozen 2, som et resultat at samarbeidet mellom Sápmi og Walt Disney Animation Studios.

For sametingene og Samerådet har det vært viktig å sikre at den samiske kulturen som har vært inspirasjon for filmskaperne bak Frozen 2, behandles med respekt og anerkjennelse

Derfor ble en egen samisk ekspertgruppe satt sammen for å assistere filmskaperne i å navigere i samisk kultur, historie, rettigheter og samfunnsliv underveis i prosessen med filmen. Den samiske arbeidsgruppa fikk navnet “Verddet”. Verddet-gruppen har bestått av Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta og Anne Lajla Utsi.

Les avtalen med Walt Disney Animation Studios (på engelsk):
Agreement between Walt Disney Animation Studios and the Sámi people (PDF, 8 MB)

Les også: Samarbeid med Walt Disney Animation Studios gir ringvirkninger til Sápmi