Samarbeid med Walt Disney Animation Studios gir ringvirkninger til Sápmi

Sametingene og Samerådet har fått verdifulle erfaringer i sitt samarbeid med Walt Disney Animation Studios.

Den samiske delegasjonen møtte Frozen 2-produsent Peter Del Vecho og hans team fra Walt Disney Animation Studios under hans presseturné i Oslo 22. og 23. september 2019. Partene benyttet anledningen å signere en seremoniell offentlig versjon av avtalen. Foto: Lars Opstad/Sámediggi & Sámeráđđi

– Vi er ett folk på tvers av statsgrensene, men i det daglige jobber vi sjelden med det allsamiske perspektivet så tydelig som vi har gjort i dette arbeidet. Det har vært spennende å ta fatt på en utfordring om vår kollektive eiendomsrett fra en allsamisk vinkling, sier sametingspresidentene Tiina Sanila-Aikio (Fi), Aili Keskitalo (No), Per-Olof Nutti (Se) og samerådets president Åsa Larsson-Blind.

Respekt og anerkjennelse

I juli 2019 meddelte Sametingene og Samerådet at det blir laget en nordsamisk versjon av Frozen 2, som et resultat at samarbeidet mellom Sápmi og Walt Disney Animation Studios. For Sametingene og Samerådet har det vært viktig å sikre at den samiske kulturen som har vært inspirasjon for filmskaperne bak Frozen 2, behandles med respekt og anerkjennelse.Derfor ble en egen samisk ekspertgruppe satt sammen for å assistere filmskaperne i å navigere i samisk kultur, historie, rettigheter og samfunnsliv underveis i prosessen med filmen. Den samiske arbeidsgruppa fikk navnet “Verddet”.

– Vi er så stolte over våre “Verddet”, som har bidratt med fagkunnskap og deres unike erfaringer inn i dette arbeidet, sier de samiske presidentene.

Verddet-gruppen har bestått av Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta og Anne Lajla Utsi.

Unike muligheter

I avtalen mellom det samiske folk og Walt Disney Animation Studios er det også andre positive ringvirkninger for det samiske samfunnet, bl.a skal det tilrettelegges for faglig utveksling og kompetanseutvikling. Alle slike bidrag skal komme det samiske samfunnet til gode.

– Vi har i denne prosessen måttet identifisere hva som er verdifullt for vårt samfunn som helhet, bl.a anser vi kompetansehevende tiltak og potensielle samarbeidsmuligheter for samiske kulturarbeidere som et viktig bidrag til hele Sápmi. Vi gleder oss til å kunne dele flere detaljer om dette etterhvert som mulighetene blir annonsert, sier presidentene.

Les den undertegnede avtalen: Agreement between Walt Disney Animation Studios and the Sámi people (PDF, 8 MB)

Les biografi om Verddet-gruppen (PDF, 452 kB)