Samisk samarbeid

Det samiske folk er ett folk med rett til selvbestemmelse. Uavhengig av statlige grenser skal samer opprettholde kontakt og bevare og utvikle kulturelle forhold. Det grenseoverskridende samiske samarbeidet er sentralt for det samiske samfunnslivet.