Festivaler

Sametinget har en tilskuddsordning for festivaler. Målet er festivaler som synliggjør, formidler og utvikler samisk kunst og kultur.

Samiske festivaler er mangfoldige og viser en stor bredde i presentasjon og formidling av kunst og kultur. De er samtidig viktige arena for utvikling, nyskaping og profilering spesielt av samisk musikk og joik, men også samisk kunst og kultur for øvrig.

De festivalene som får direkte tilskudd i 2020 er: Riddu Riđđu, Samisk musikkfestival i Kautokeino, Márkomeannu, Festivaler Kárášjohka, Raasten Rastah, Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke, Samisk uke i Tromsø, Samisk musikkfestuke i Alta, Beaskán Luossarock og Tjaktjen Tjåanghkoe.

Festivalene skaper samiske møteplasser for sine respektive områder. De er også arenaer som setter fokus samfunnsspørsmål som har betydning for det samiske samfunnet. Festivalene er ikke bare en arena for synliggjøring av samisk musikk, kunst og kultur, men også en arena der samiske artister og kunstnere møtes og skaper nye nettverk, nyskaping og utvikling. Det har oppstått mange nye prosjekter på tvers av sjangre og mellom artister over flere landegrenser som følge av festivalarenaene. De samiske festivalene er identitetsskapende og bidrar til å øke interesse for samisk kultur, kunst og musikk både for det samiske og det øvrige publikum. Dette viser at Sametinget gjennom tilskuddsordningen til festivaler på en god måte bidrar til å nå målet med å synliggjøre, formidle og utvikle samisk kultur.